Om Nansenhjelpen

Nansenhjelpen er en politisk og religiøs uavhengig forening, stiftet i 2009.

Nansenhjelpen har arbeidet i fylke Bihor i Romania siden våren 2010. Vi deltar i ulike prosjekter og har frivillige medarbeider som hjelper til der det er behov. Fra og med august 2017 vil vårt arbeide ha fokus på 3 oppgaver:

 

  1. Arbeide mot menneskehandel vil skje i samarbeide med People to People Foundation.
  2. Arbeide med å hjelpe de husløse i byen, i samarbeide med 2 hospits i Oradea.
  3. Arbeide med å hjelpe gamle og fattige gjennomføres sammen med de frivillige som er tilsluttet Nansenhjelpen. I dag er ca. 30 stykker. Her vil vi først og fremst skaffe mat, klær, sko og hygiene produkter. På høsten og vinteren også hjelpe til med å skaffe ved for fyring.

Takk for din støtte til vårt arbeide